CÁC LOẠI BLOC SIÊU ĐẠI  ( tất cả các loại bloc có kích thước lớn hơn 15×20 cm)

  • Các kích thước thông dung : 17×24, 20×30,25×35,30×40,35×50
  • Ngoài ra còn có một số biết thể khác nhưng ít được biết đến .

 

BLOC SIÊU ĐẠI, CỰC ĐẠI BLOC SIÊU ĐẠI, CỰC ĐẠI