Máy ép kim sử dụng phổ biến là loại ben dầu và ben hơn .

MÁY ÉP KIM BÌA LỊCH