KẼM DÙNG ĐỂ GẮN LÊN MÁY ÉP KIM TRÊN BÌA LỊCH . Sử dụng bản ngược để khi ép thành phẩm trở lại xuôi, gióng như con dấu

KHUÔN KẼM LÀM ÉP KIM KHUÔN KẼM LÀM ÉP KIM