Lịch 37×70 lòxo  in bằng công nghệ in METALIZE độc đáo và tinh tế. Dán nổi chữ xi vàng và cẩm Thạch gồm các chữ : Phúc, Lộc, chữ phúc tàu, chữ phước ….

chữ lộc, phúc, phước