BÌA LỊCH LÒ XO BỘ SỐ 12 THÁNG 

KÍCH THƯỚC : 37 X 68 cm

MẪU SỐ : NH 19 – 20 – 21 – 22

BẾ NỔI HÌNH CHỮ LỘC + PHÚC + MAI VÀNG + PHÚC LỘC THỌ

BÌA LỊCH ĐÃ GẮN BỘ SỐ 12 THÁNG

Lịch tết 2019 MẪU SỐ : 19 + 20 .KÍCH THƯỚC 37 X 68 .BẾ NỔI HÌNH PHÚC LỘC THỌ + MAI VÀNG . GẮN BỘ SỐ 12 THÁNG

Lịch tết 2019 MS : 21 + 22. KÍCH THƯỚC : 37 X 68 . BẾ NỔI HÌNH CHỮ PHÚC + CHỮ LỘC .GẮN BỘ SỐ 12 THÁNG

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN HỆ : 0365.944.969  –   0965.191.867

XEM BẢNG GIÁ ÉP  KIM BÌA LỊCH TẾT TẠI ĐÂY 

XEM NHIỀU MẪU LỊCH 2019 TẠI ĐÂY